involvering.nu
involvering.nu

Optimering af mødekultur

Er jeres møder stivnet? Får I ikke nok ud af dem? Er de præget af mødeplagere, dårlig tilrettelæggelse eller beslutninger, der ikke føres ud i livet? Så trænger I til fornyelse!


I denne workshop får I input om ’før, under og efter mødet’, niveauer i beslutningsprocessen, inddragende mødeformer og forskelle på dialog og diskussion.


Med udgangspunkt i jeres nuværende mødekultur udarbejder I konkrete forslag med henblik på udvikling af jeres mødekultur.


Workshoppen kan stå alene eller indgå i en udviklingsproces, der omfatter team-

samarbejde og/eller organisationsudvikling.


Café Det gode møde
Café det gode møde - 2

Ydelser:

Målgruppe: Lærermøder, personalegrupper, bestyrelser, foreninger og andre der ønsker at få en mere effektiv og involverende mødekultur.