involvering.nu
involvering.nu

Mere om Den Folkelige Tænketank

Tænketankens formål er:


 • Bidrage til en kommunal bæredygtig udvikling gennem en folkelig og fornyende dialog om livskvalitet, miljø og klimaforandringer.
 • Udvikle nye metoder for det frivillige folkelige politiske engagement, der kan øge udbredelsen af selvorganisering, og videreudvikle dialog, involvering og samarbejde mellem borgere og kommune.
 • Bidrage til, at borgernes viden og iderigdom inddrages som fornyende ressourcer, der kan øge kvaliteten i de politiske beslutningsprocesser. Det respekteres, at det er byrådet, der træffer de endelige beslutninger i overensstemmelse med spillereglerne i det repræsentative demokrati.


Skal din kommune være den første kommune der inviterer borgerne med til at udvikle og implementerer politiske dagsordener omkring kommunens bæredygtige udvikling?


Spørgsmål kan rettes til Ditlev Nissen

Artikler om Den folkelige Tænketank

- se artiklerne på Utopiske Horisonter


 • Den Folkelige Tænketank - Bæredygtig Kommune 2025 Introfolder til tænketankens ide, udviklingsforløb, værdiskabelse og partnerskab.
 • Hvad med at skifte livsform? - Bæredygtig forvandling gennem demokratisk fornyelse.
 • Morgendagens klima - nutidens udfordring - Om tænketankens søjler: Klimaforandringer, livskvalitet og borgerinddragelse.
 • Positive svar på vanskelige udfordringer - Om at skabe sammenhæng mellem klimaproblemer og livsstil. Artiklen er bragt i Grøn Hverdag # 4, december 2007.
 • Folkeoplysning om bæredygtig udvikling kan bidrage i kampen mod klimaforandringerne - Om den erkendelsesproces der gik forud for designet af tænketanken. Artiklen er bragt i Tidsskriftet Salt, maj 2007.
 • Bæredygtigt lokalsamfund år 2020 - tænketankens lillebror - Sendt som bidrag til regeringens nationale bæredygtighedsstrategi, maj 2001.
 • Fra vælger til medskaber - tænketanks teoretiske fundament. Artiklen skrev jeg på Demokratikonsulentuddannelsen, som jeg afsluttede i august 2005. Den bevæger sig fra Rio topmødet, Aalborg Commitments, kommunalt charter for borgerinddragelse, dialogbaserede demokratiformer, værdiskabelse, Halkær Ådal og Grønland til igangsætning af kulturelle læreprocesser.
 • Konkrete eksempler på steder der har haft glæde af borgerinddragelse som udviklingsstrategi.

Ydelser >

Tænketank