involvering.nu
involvering.nu

Folkelig innovation

Innovation handler om udvikling af en ny ide og dens realisering i praksis. Folkelig innovation handler om udvikling af attraktive livsformer og lokalsamfund, og at realiserer de ideer der findes bæredygtige.

Klimaforandringerne udfordrer vores civilisation. At tackle dem handler dybest set om en ny måde at leve på – som individer, som virksomheder og som nationer. Hele vores levevis, infrastruktur, prioriteringer af ressourcer osv. skal nytænkes. Afgørende for at bekæmpe klimaforandringer er, at vi alle begynder at ændre adfærd. Vi ændrer kun adfærd hvis vi kan se en mening med det. Her er det ikke nok at spille på frygt, afsavn og påbud. I stedet skal vi se mulighederne. Motiveres af en sjovere og rigere livskvalitet. Hvor vi udfordres til at skabe nye attraktive livsformer.

I en rapport fra Konsulentfirmaet McKinsey siges det, at adfærdsændringer hos den velstående del af verdensbefolkningen kan føre til en

supplerende reduktion på ni mia. ton CO2. Rapporten påpeger, at det er vanskeligt at forandre adfærden, og realisering af disse reduktioner afhænger stærkt af, om politikerne indfører effektive incitamenter og i hvilket omfang (Information den 28.01.09).

En måde at fremme adfærdsændringer er, at skabe sammenhæng mellem de miljømæssige problemer og de sociale sider af vores liv. Demokratikonsulent Ditlev Nissen søger i den forbindelse en kommune eller et lokalsamfund der vil være vært for et udviklingsarbejde, hvor et folkeoplysende og inddragende samarbejde mellem borgere og politikere skal udvikle nye attraktive livsformer, hvor livskvalitet forbindes med sundhed, tid og engagement, frem for stress, forbrug og transport.

Læs også artiklen Livsstilsændringer og folkelig innovation eller kig på den folkelige tænketank, der er et eksempel på hvordan man kan arbejde med folkelig innovation.

Ydelser: