involvering.nu
involvering.nu

Klimatruslen har bragt kloden i en tilstand hvor det kan gå grueligt galt hvis vores CO2 udslip ikke minimeres væsentligt. Hidtil har det vist sig, at det etableret politiske og økonomiske system ikke formår at igangsætte de forandringer der kan forhindre at klimaforandringerne udvikler sig en negativ retning.

Heldigvis er der ngo’er, lokalsamfund og erhvervsvirksomheder der med engagement og folkelig innovation er i gang med at udvikle fremtidens samfund. Vindmølleeventyret og økologiens succes er et eksempel. Et andet er etableringen af økosamfund, hvor beboerne ønsker at leve et liv med plads til både børn og gamle, fællesskab, arbejdspladser og personlig udvikling. Her eksperimenteres der med løsninger på en lang række af de økologiske problemer, vi dagligt konfronteres med. Der er økologisk byggeri, CO2 neutrale opvarmnings-

former, lokal rensning af spildevand, delebiler og genbrugsordninger. Leve- og arbejdsfællesskaber, fælleshuse med fællesspisning, lokal underholdning, børnepasning og noget af det fællesskab

Bæredygtige boformer

der bidrager til løsninger af nogle af det moderne samfunds sociale problemer, f.eks. ensomhed, misbrug, udstødelse og rodløshed.

Økosamfund er ikke svaret på klimaudfordringerne, men de kan ses som eksperimentelle zoner, der bidrager til udvikling af en kultur der bygger på nærhed og selvorganisering. Ifølge Worldwatch Institute har økosamfund verden over reduceret deres energi og ressourceforbrug betydeligt. Findhorn i Skotland har reduceret deres økologiske fodaftryk med 50% i forhold til gennemsnittet i UK. Og CO2 udslippet fra Sieben Linden i Tyskland er 28% af det tyske gennemsnit. Desværre foreligger der endnu ingen undersøgelser fra danske økosamfund.

På baggrund af erfaringer har økosamfund på 5 kontinenter er der udviklet en holistisk forståelse af bæredygtighed, illustreret i bæredygtighedscirklen.


Dette paradigme og Ecovillage Design Education's 'lev og lær' pædagogik er en stor inspiration i mit arbejde.