involvering.nu
involvering.nu

Klimaforandringerne udfordrer vores civilisation. At tackle dem handler om nye måder at leve på – som individer, som virksomheder og som nationer. Hele vores levevis, infrastruktur, prioriteringer af ressourcer osv. skal nytænkes. Afgørende er det, at vi alle begynder at ændre værdier og adfærd.


Skal borgerne engageres i denne udfordring er behov og lykke en kongevej. Beviste fællesskaber kan igennem eksperimenterende praksis anvise nye veje. Fornyelse af demokratiet kan skabe rammer for læreprocesser hvor borgere, politikere og erhvervsliv i fællesskab nytænker vores værdier, adfærd og livsformer med henblik på at skabe nye attraktive livs- og arbejdsformer.

Behov, lykke og klimaforandringer

Vidensdeling
Morgengymnastik
Normaliso danser for