involvering.nu
involvering.nu

Mange af morgendagens konflikter vil være klimarelateret. I øjeblikket udspilles de som politiske konflikter i FN, parlamenter og kommuner. Globalt vil vi se konflikter hvor befolkninger ikke længere kan opretholde en levevej på grund af klimaforandringerne. Med det følger sikkerhedskonflikter med klimakrige og klimaflygtninge. Lokalt vil vi se interessekonflikter mellem økonomisk stordrift og lokale miljøhensyn, mellem individuelle behov og kollektive løsninger, mellem det nuværende pres på ressourcerne og fremtidige generationers behov. Vi vil se civil ulydighed og begyndende opbygning af parallelle samfund. I vores kultur er vores demokratiske styreform mødepladsen for håndteringen af dette minefelt.


Konflikter viser fare og muligheder. De kan udvikle sig destruktivt hvor en forebyggende indsats ændres til damage control. Og de kan udvikle sig konstruktivt fordi teknologisk, politisk, økonomisk og social nytænkning skaber løsninger der møder klimaudfordringerne. Spørgsmålet er hvordan vi kan formindske farerne og stimulerer mulighederne på måder hvor borgerne fortsat oplever velfærd og livskvalitet.

Morgendagens konflikter

Fare og mulighed = konflikt

Fare og mulighed

To kinesiske skrifttegn, der tilsammen betyder konflikt.