involvering.nu
involvering.nu

Dialogmøder

Sæt deltagernes erfaringer, holdninger og ressourcer i spil med et dialogmøde. Her flyttes dialogen ud på gulvet blandet deltagerne.


I dialogmødet kan indgå oplæg, samtaler i par og grupper, brainstorm, runder, cafedialog, open space, kreativ formidling og traditionelt plenum. Der laves en løbende dokumentation, der samles i en dialogmødeberetning.


Det enkelte dialogmøde designes ud fra jeres ønsker og behov.Ydelser:

Fremlæggelse
parsamtaler
cafemøde