involvering.nu
involvering.nu

Demokratiprocesser

I samarbejde med borgere, myndigheder og eksperter tilbyder jeg at planlægge og facilitere demokratisk og folkeoplysende dialog om lokale spørgsmål, f.eks. lokal bæredygtig udvikling.


Formålet er at bringe sagen ud til borgerne og få borgerne ind i sagen. Målet er at ansvarliggøre borgerne igennem kvalificeret viden, ressourcestøtte og procesledelse. Den folkelige tænketank er et eksempel på hvordan en demokratisk og folkeoplysende dialog kan organiseres.

Ved at arbejde bevidst med demokrati-

processen kan det forebygges, at processen fører til mistillid og afstand mellem borgere og beslutningstagere. Dårligt forberedt demokratiprocesser kan nemt føre til konflikter mellem deltagerne, til mødeplagere der stjæler mødets tid og rum, til manipulation af beslutningsprocessen til fordel for egne særinteresser eller til at borgernes tanker og visioner bliver ved snakken, fordi beslutningerne er truffet på forhånd.


Læs mereYdelser: