involvering.nu
involvering.nu

Opgaver

Center for Konfliktløsning

 • Grunduddannelse i konfliktløsning (åbent kursus, 15 dage)
 • Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø (lærerkollegiet på en folkeskole)
 • Temadag for medarbejderrepræsenter (distriktspsykiatrien)
 • Bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer (Grønlands Hjemmestyre)
 • Konstruktiv konflikthåndtering i mødet med borgerne (borgerservice)
 • Kollegiale konflikter (lærerkollegiet på en folkeskole)
 • Anerkendelse, kommunikation og teambuilding (lærerkollegiet på en folkeskole)
 • Frontmedarbejdere og den ”vanskelige borgere” (biblioteksansatte)
 • Praktisk konflikthåndtering (åbent kursus, 5 dage)
 • Træningsforløb i girafsprog (åbent kursus, 4 dage)

involvering.nu / Utopiske Horisonter

 • Café det aktive repræsentantskab (en sparekasse)
 • Sådan skaber vi engagement i lokalsamfundet (mødested for ildsjæle)
 • Udviklingsdag for personale og bestyrelse (kulturinstitution)
 • Profil af ny skoleleder (læregruppen og bestyrelsen på en efterskole)
 • Kommunikation, samarbejde og konflikter (erhvervsgrunduddannelse for unge)
 • Cafe det gode møde (lærekollegiet på en folkeskole)
 • Etik, finans og bæredygtig udvikling (ideværksted i en andelskasse)
 • Hvordan indretter vi os så vi styrker det vi synes er værdifuldt? (økosamfund)
 • Samarbejde og trivsel (ansatte i en grøn organisation)
 • Cafe Rumænien (få elevernes ideer/ ressourcer med i planlægning af studieforløb og –rejse)

Her er eksempler på opgaver som jeg har arbejdet med i de seneste år i Center for Konfliktløsning og i involvering.nu / Utopiske Horisonter:

Om virksomheden: