involvering.nu
involvering.nu

Socialøkologi - værdier

Socialøkologi handler om at skabe sammenhæng mellem løsningen af (klima- og miljø-) problemer og udviklingen af de sociale sider af vores liv. Udgangspunktet er, at løsningen af miljø-

problemerne har det sociale som vilkår, fordi vores livsstil bidrager til problemerne i kraft af vores forbrugs- og transportmønstre.

Samtidig er der er socialkulturelle årsager til at miljøproblemerne opstår. I kraft af opdragelse, reklamer, psykologiske, økonomiske og strukturelle vilkår er vi spundet ind i en arbejds- og forbrugskultur der gør, at bidrager til de alvorlige klima- og miljøproblemer vi står over for.

Udfordringen er at skabe udviklingsprocesser der tilgodeser både individets, organisationens og samfundets udvikling, så at såvel organisationen som det enkelte individ udvikler sig i en retning af et modent og ansvarligt væsen, der evner at finde sin plads i helheden. I det lys er socialøkologien en moderne udviklingsvej for både mennesker og samfund.

Læs mere i artikelsamling.

Værdier: