involvering.nu
involvering.nu

Konfliktløsning - værdier

Konfliktsyn

”Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. De er et vilkår i livet, uundgåelige og dynamiske. Konflikter og forandringer hører sammen, og konflikter har således et positivt potentiale. De kan føre til social udvikling og til mere ærlighed og forståelse mellem mennesker, men de kan også føre til fjendskab, stagnation og forkrøblede relationer afhængig af, hvordan de håndteres og gennemleves.”


Ikkevold

”Konfliktløsning er en af mange handlemåder, som hører til i et bestemt tankesæt om ikkevold. Det er inspireret af Mahatma Gandhi og omfatter følgende grundtanker, som vi deler:

  • Alle mennesker har en ukrænkelig værdi og et potentiale for det gode. Derfor er aksen i konfliktløsning at se mennesket i sin modstander og at skille person fra sag.
  • Mål og middel er eet: ”Der er ingen vej til freden. Fred er vejen”.
  • Ikkevold kræver mod, og er hverken passivitet eller fejhed. Konfliktløsning er at turde erkende konflikten og at handle på den.

  • Ikkevolds formål er at søge sandheden med åbent sind, selv om ingen har patent på den. Dialogen er et centralt redskab hertil og indebærer evnen til at lytte.”


Dialog som værdi og metode

”Dialogen er en særlig samtale, der har til hensigt at undersøge og udforske snarere end at forsvare et synspunkt. Gennem dialogen kan en fælles forståelse fremmes. Vi får mulighed for at sætte os i hinandens sted, og herigennem kan vi finde frem til helhedens interesse. Dette gælder på det personlige så vel som det samfundsmæssige plan, idet demokrati er meget mere end en beslutningsproces.

Ifølge Hal Koch er ”demokratiets væsen ikke bestemt ved afstemningen, men ved samtalen, forhandlingen, ved den gensidige respekt og forståelse og den deraf fremvoksende sans for helhedens interesser”. Dialogens nødvendighed og værdi udtrykkes også i K.E. Løgstrups udsagn, at ”vi er hinandens verden og skæbne”.”


Ovenstående er uddrag er det Idé- og værdigrundlag som jeg har tilsluttede mig som underviser i Center for Konfliktløsning. Læs hele grundlaget her.

Værdier: