involvering.nu
involvering.nu

Involvering - værdier

Vejen og målet er lige vigtige

Når deltager-involvering er bedst, skabes der læring og udvikling på flere planer. Hos individet fordi det er trygt at være menneske i udviklingsprocesser, der er præget af anerkendelse, meningsfuldhed og kreativitet. I organisationen, fordi processen giver flest muligt ejerskab til udviklingsplanerne. I samfundet, fordi borgernes deltagelse i lokalområdets udvikling kan ændre sociale og miljømæssige problemer til konstruktive udvikling.

Kvartersløft (helhedsorienteret byfornyelse), miljøprojekter og konfliktløsning viser, at når beslutninger ikke trumfes igennem hen over hovederne på borgerne, øges viljen til ansvar og dialog.

Når borgerne/parterne bliver hørt og får mulighed for at udøve indflydelse, nedtones særinteresserne til fordel for helheden. Særinteresser og konflikter er der fortsat, men der er vilje til at se sin modpart med nye øjne. I de situationer åbnes der for nye perspektiver, handlemuligheder og innovative processer, der munder ud i øget social kapital og i konkrete forslag, som parterne, fx borgere, politikere og forvaltning, kan bruge i udviklingen af både organisation og lokalsamfund.

Når involverende udviklingsprocesser skaber læring og udvikling hos både mennesker, organisation og samfund går vejen og målet op i en højre enhed.


Læs mere i artiklen Rammerne for fremtidens gode liv skaber vi nu

Værdier: