involvering.nu logo
involvering.nu

Engagement - Klarhed - Udvikling


involvering.nu arbejder med udvikling af fællesskaber på arbejdspladser, i organisationer og lokalsamfund, der ønsker at skabe vedvarende bæredygtige forandringer.


involvering.nu påtager sig konsulent- og undervisningsopgaver inden for samarbejde, konflikthåndtering og involverende udviklingsprocesser.


involvering.nu henvender sig til fællesskaber der ønsker at vende samarbejds- og udviklingsvanskeligheder til klarhed om forventninger, roller og beslutningsstrukturer.


Arbejdsformerne er kendetegnet af dialog, involvering og konflikthåndtering. Afsættet er organisationens mål og individernes ønsker, bekymringer og ressourcer.


Ambitionen er at vende fastlåste situationer til konstruktiv udvikling. Og skabe engagement i en udvikling der tilgodeser både individ, organisation og samfund.

Ditlev Nissen