involvering.nu
involvering.nu

Ud af der religiøse

og ind i det alment menneskelige.


Dette interview er inspireret af to workshops med John Andersen. Først Den Indre Økologi, om hjertets visdom og sammenhængen mellem vores ydre og indre idealer. Dernæst Indre Konfliktarbejde, om hvordan vi ved hjælp at meditation og kropsarbejde kan blive bedre rustet til at møde konflikter på en åben og konstruktiv måde.

John Andersen bor på Vækstcentret ved Nørre Snede. Han har i 20 år har haft en daglig meditativ og spirituel praksis med udgangspunkt i Jes Bertelsens arbejde og træning. Desuden er John underviser og konfliktmægler i Center for Konfliktløsning.

Spiritualitet og pengeJeg beundrer antroposofferne for at have etableret et pengeinstitut der er baseret på idealer som frihed, hensynsfuldhed og ligeværd. Derfor var jeg ikke i tvivl, at det var i Andelskassen Merkur, der for øvrigt er medlem af LØS, jeg skulle undersøge sammenhængen mellem spiritualitet og penge.

Morten Gunge, der er formand for Merkurs bestyrelse, sagde ja til at møde mig og min båndoptager en eftermiddag i afdelingen på Vesterbrogade i København.


Artikler om spirualitet og fællesskab

Landsforeningen for Økosamfund's blad LØSNET nr. 57-58, december 2008

har Ditlev Nissen skrevet to artikler til.